Bibliography

For your convenience, here's a fairly complete listing of the literature and other reference materials we have used to compile this website. We have tried to list them here so anyone can find them as well and see what they say.


Last updated: September 16th, 2016

Books

 • Asepuku M/36, Petteri Leino, Wiking-Divisioona Oy, 1998, ISBN 9789519750613
 • Itsenäisen Suomen sotilasarvot ja -arvomerkit, Marko Palokangas, Apali, 2000, ISBN 952-5026-19-1
 • Jatkosodan historia 1-6, Department of Military History of the National Defence University, 1988, ISBN 951-0-15326-5
 • Jatkosodan tiellä, National Defence University, 2004, ISBN 951-25-1522-9
 • Kaluunat ja rähinäremmit - Itsenäisen Suomen virkapuvut ja arvomerkit 1918-1945, Pekka Aarniaho, Ase-Lehti Oy, 1996, ISBN 9789519752006
 • Mannerheimin valkoisen armeijan sotilaspuvut, Jukka I. Mattila,
  Department of Military History of the National Defence University, 2009, ISBN 978-951-25-2073-2
 • Pioneeri aselajin historia 1918-1968, Eero-Eetu Saarinen, Pioneeriupseeriyhdistys Ry, 1975
 • Puolustusvoimien huolto 1918-1986, Huoltoupseeriyhdistys Ry, 1988, ISBN 951-99924-5-6
 • Sotalaitosoppi I - II, Eino Virkki, 1936
 • Suojeluskuntapuvut - Suojeluskuntajärjestön puvut 1918-1944, Stig Roudasmaa, Ase-Lehti Oy, 2002, ISBN 951-97520-2-1
 • Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918-1924, Jarkko Kemppi,
  Department of Military History of the National Defence University, 2006, ISBN 951-25-1695-0
 • Suomen puolustuslaitos 1918-1939, Jarl Kronlund, Sotatieteen laitos, 1988, ISBN 951-0.14799-0
 • Teräskypärä Suomen puolustusvoimissa, Stig Roudasmaa, The Military Museum of Finland, 1997, ISBN 951-25-0854-0

Manuals

 • Jalkaväen Ohjesääntö I (J.O.I), Yleisesikunta, 1932
 • Jalkaväen Ohjesääntö II (J.O.II), Yleisesikunta, 1932
 • Kenttäpuku m36 ja sadetakki m36, Puolustusministeriö, 1937
 • Kenttäpuku m36 sekä sotilasvirkamiesten ja erikoismestarien ammattimerkit, Puolustusministeriö, 1936
 • Kevyt takki, helletakki, kesälakki, olkanauhat, öljytakki ja lakinsuojus, kauluslaatat asetakissa m36, erinäiset arvomerkit, Puolustusministeriö, 1939
 • Muutokset ja lisäykset JO I:een ja JO II:een, Puolustusvoimain pääesikunta, 1941
 • Muutoksia ja lisäyksiä valtakunnan puolustusvoimien virkapukuohjesääntöön, Puolustusministeriö, 1938
 • Määräykset puolustuslaitoksen alipäällystö, sotilasvirkamies ja soittajakorpraalitoimenhaltijain vaatetuksesta, Puolustusministeriö, 1931
 • Määräykset virkapukuohjesääntöön (V.P.O.) sisältyvien määräysten voimaantulemisesta ja soveltamisesta (V.P.O:n sov.m.), Puolustusministeriö, 1931
 • Suojeluskuntajärjestön virkapukuohjesääntö,1930
 • Tasavallan Presidentin päätös koskeva Valtakunnan sotavoimien virkapukuja, Puolustusministeriö, 1922
 • Valtakunnan Puolustusvoimien Virkapukuohjesääntö, 1930
 • Vuonna 1939 ja senjälkeen vahvistetut polustuslaitoksen henkilökunnan virkapukumääräykset, Puolustusvoimain esikunta, 1941
 • Vuonna 1939 ja senjälkeen vahvistetut polustuslaitoksen henkilökunnan virkapukumääräykset, Toinen korjattu ja täydennetty painos, Puolustusvoimain esikunta, 1942

Period Periodicals

 • Sotilashallinnollinen Aikakauslehti, 1st Volume, Sotilashallinnollinen aikakauslehti, 1930
  • Tietoja Hankinnoista, Puolustusministeriön Intendenttiosasto
  • Villa ja villakankaat, F. Kivelä
  • Millä perusteilla on tultu uuteen jalkinemalliin, K. Saurio
  • Nahkatavara, mistä ja miten se saadaan, O. S. Lehtonen
  • SKOHA uudessa asussa
  • Milloin puku m/27 tulee käytäntöön?
  • Enemmän huomiota ulkoasuun virkapukuja käytettäessä, V. Gustafsson
  • Uusi virkapukuohjesääntö vahvistettu
  • Pukukertojen jako miehistölle ja eri pukukertojen säilytys, E. Hendunen
 • Sotilashallinnollinen Aikakauslehti, 2nd Volume, Sotilashallinnollinen aikakauslehti, 1931
  • Tietoja Hankinnoista, Puolustusministeriön Intendenttiosasto
  • Vaatetuksen ja varusteiden jakamisesta alokkaille, T. G. L-t
  • Teollisuuden sotavalmiudesta, O. Heinrichs
  • Kotimaisen villan käyttö sotilaskankaissa
  • Upseerien kenttävarustuksesta
 • Sotilashallinnollinen Aikakauslehti, 7th Volume, Sotilashallinnollinen aikakauslehti, 1936
  • Tietoja Hankinnoista, Puolustusministeriön Intendenttiosasto
  • Kenttäkaupan järjestely sodanaikana, P. Catani
  • Sotilasvaatetuskysymys ja uusi kenttäpukumme, U. Erämies
 • Sotilashallinnollinen Aikakauslehti, 8th Volume, Sotilashallinnollinen aikakauslehti, 1937
  • Tietoja Hankinnoista, Puolustusministeriön Intendenttiosasto
  • Polkupyöräjoukkojen huoltokoneistosta, sen organisatiosta ja toiminnasta, W. H. Halsti
  • Kuinka painava sotilaan kantamus voi olla? Kosti Saurio
  • Eräitä intendentuuripalvelusta koskevia huomioita ja kokemuksia talvisotaharjoituksilla Ruotsissa
  • Varuskokeilut ja virkapukuselvitykset
 • Sotilashallinnollinen Aikakauslehti, 10th Volume, Sotilashallinnollinen aikakauslehti, 1939
  • Virkapuku-uudistuksia, Y. Grönfors
  • Sotilasvaatetuksen lämpimyys ja hygieenisyys, A. Katko
 • Tiede ja Ase, 1st Volume, Suomen Sotatieteellinen Seura, 1933
 • Tiede ja Ase, 2nd Volume, Suomen Sotatieteellinen Seura, 1934
 • Tiede ja Ase, 3rd Volume, Suomen Sotatieteellinen Seura, 1935
 • Tiede ja Ase, 4th Volume, Suomen Sotatieteellinen Seura, 1936
 • Tiede ja Ase, 5th Volume, Suomen Sotatieteellinen Seura, 1937
 • Tiede ja Ase, 6th Volume, Suomen Sotatieteellinen Seura, 1938

Online Sources

Research Papers

 • VALTION PUKUTEHDAS - Rakennushistoriaselvitys, Markus Manninen, Sari Schulman, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2013, Retrieved from Hameenlinna.fi


© 2024 | Design: Panu Korhonen | Content: Petri Peltola & Panu Korhonen