Käyttäjänimi:
Salasana:

 

Sotilashenkilökunnan jaoitus sekä arvoluokat ja arvoasteet

HENKILÖKUNNAN JAOITUS

Puolustuslaitoksessa palvelevan sotilashenkilökunnan muodostavat:

Päällystö, johon kuuluvat:
-Upseerit
-Eläinlääkintä-, insinööri-, lääkintä- ja musiikkiupseerit
-Sotilasvirkamiehet ja 
-Kadetit

Alipäällystö, johon kuuluvat:
-sotilasmestarit
-aliupseerit ja 
-sotilasalivirkamiehet 

Miehistö, johon kuuluvat:
-korpraalit
-sotamiehet
-värvätyt ja
-soitto-oppilaat


ARVOLUOKAT JA ARVOASTEET


1.Miehistö

Miehistöön kuuluvat säädettyä virkapukua käyttävät
-korpraalit (ylimatruusi, soittajakorpraali, rajavartiokorpraali)
-sotamiehet (kaartilainen, jääkäri, tykkimies, rakuuna, ratsumies, lentosotamies, pioneeri, matruusi; reserviin kuuluvista sotamiehistä käytetään kuitenkin aselajin mukaan nimityksiä sotamies, tykkimies, ratsumies, lentosotamies, pioneeri ja matruusi)
-värvätyt (matruusi, rajavartiosotamies jne.) sekä
-soitto-oppilaat

Reservialiupseerikoulussa oppilaina olevia sanotaan reservialiupseerioppilaiksi (puhuteltaessa jne. oppilas)


2.Alipäällystö

Sotilasmestarit ja aliupseerit.

Sotilasmestariryhmään kuuluvat
-asemestari
-automestari (I. Palkkaluokan autonkuljettaja)
-erikoismestari
-konemestari
-I. palkkaluokan lentokonemekaanikko
-lentomestari ja
-3. ja 4. palkkausluokan varastonhoitaja.

Aliupseerien arvoasteet ovat
-vääpeli (pursimies)
-ylikersantti
-kersantti ja
-alikersantti

Aliupseerin arvoastetta vastaava reservialiupseerin arvoaste ilmaistaan liittämällä arvoastemerkinnän eteen yhdysosa reservi-.

Sotilasmestarit ja aliupseerit, jotka ovat erossa vakinaisesta palveluksesta, käyttävät arvoastemerkintänsä jäljessä kirjaimia evp. (= erossa vakinaisesta palveluksesta).

Vakinaisessa palveluksessa oleva, kantahenkilökuntaan kuuluva reservialiupseeri käyttää arvoastemerkintänsä jäljessä kirjaimia vp. (= vakinaisessa palveluksessa).

Aliupseeri, joka on palvellut Kuninkaallisessa Preussin Jääkäripataljoona 27:ssä, on oikeutettu palveluksen ulkopuolella liittämään aliupseeriarvonsa eteen yhdysosan jääkäri-.

Reserviupseerikoulussa oppilaina olevia sanotaan reserviupseerioppilaiksi (puhuteltaessa jne. oppilas); koulun suorittaneita sanotaan reserviupseerikokelaiksi (puhuteltaessa jne. kokelas).


3.Päällystö

Upseerit

Upseerien arvoluokat ovat

Maa- ja ilmavoimissa sekä rannikkotykistössä:
-kenraalit
-esiupseerit
-kapteenit ja 
-yliupseerit sekä

laivastossa:
-amiraalit
-esiupseerit
-kapteeniluutnantit ja 
-yliupseerit.

Upseerien arvoasteet ovat

Maa- ja ilmavoimissa sekä rannikkotykistössä

Kenraalit: sotamarsalkka, kenraali (jalkaväen-, ratsuväen-m tykistönkenraali jne.), kenraaliluutnantti ja kenraalimajuri
Esiupseerit: eversti, everstiluutnantti ja majuri
Kapteenit: kapteeni (ratsumestari) sekä
Yliupseerit: luutnantti ja vänrikki (kornetti).

Upseeri, joka on saanut yleisesikuntaupseerin arvonimen, on oikeutettu liittämään upseeriarvonsa eteen yhdysosan yleisesikunta-, esim. yleisesikuntamajuri.

Upseeri, joka on palvellut Kuninkaallisessa Preussin Jääkäripataljoona 27:ssä, on oikeutettu palveluksen ulkopuolella liittämään upseeriarvonsa eteen yhdysosan jääkäri-.

Upseerin arvoastetta vastaava reserviupseerin arvoaste ilmaistaan liittämällä arvoastemerkinnän eteen yhdysosa reservi- huolimatta siitä, onko asianomainen vakinaisessa palveluksessa vai ei. 

Upseeri, joka on erossa vakinaisesta palveluksesta, käyttää arvoastemerkintänsä jäljessä kirjaimia evp. (= erossa vakinaisesta palveluksesta)

Reserviupseeri, joka on vakinaisessa palveluksessa, käyttää arvoastemerkintänsä jäljessä kirjaimia vp. (= vakinaisessa palveluksessa). 

Kadetit

Kadettien arvoasteet ovat
-kadettivääpeli (kadettipursimies)
-kadettikersantti
-kadettialikersantti ja
-kadetti.

Yleisnimityksenä on Kadettikoulussa kadetti ja Merisotakoulussa merikadetti. 


ARVOT JA ARVOMERKIT

Arvot ja arvomerkit ovat maavoimien vastaavia, linjaillen Etulinjan nykyistä puolustushaara-valintaa. Huomioi, että reserviupseereilla oli hopeat ruusukkeet arvomerkkeinä aina 13.6.1941 asti. Tällöin Mannerheim poistatti muodollisen arvojärjestyksen reservi- ja aktiiviupseerien väliltä. 

Kuva
Sotamies

Kuva
Värvätty mies

Kuva
Korpraali

Kuva
Alikersantti

Kuva
Kersantti

Kuva
Ylikersantti

Kuva
Vääpeli

Kuva
Sotilasmestari

Kuva
Vänrikki 

Kuva
Luutnantti

Kuva
Kapteeni

Kuva
Majuri

Kuva
Everstiluutnantti

Kuva
Eversti

Kuva
Kenraalimajuri

Kuva
Kenraaliluutnantti

Kuva
Kenraali

 

 

 

 

Kadettikoulussa:
Kuva
Kadetti


Lähde: Sisäpalvelusohjesääntö (S.O.), Otava, 1940

 

-Pietilä


Viimeksi päivittänyt Speidel: 30.11.2010