Käyttäjänimi:
Salasana:

 

Yksikkömme mallintaa toisen maailmansodan aikaisten yksiköiden komentorakennetta. Jäsenet toimivat komentorakenteessa arvonsa ja tehtävänsä edellyttämissä toimissa. Tehtäviä vaihdellaan tapahtumissa, jotta jokainen jäsen oppii jokaisen tehtävän perusteet.SISÄLTÖ

 • Esitettävät yksiköt
 • Yksikön kenttäkoostumus ja komentorakenne
 • Arvot
 • Kunnia- ja muut merkit


Esitettävät yksiköt

Etulinjan suomalaisosasto esittää tapahtumissa mm. seuraavia yksiköitä. Jäsenten sotilaspassit täytetään näiden yksiköiden tiedoilla.

 • JR56
 • RajaJP8


Yksikön kenttäkoostumus ja komentorakenne

Yksikkö koostuu ryhmistä ohjesääntöjen rakenteita mukaillen. Yksikön koostumus ja komentorakenne muodostuu tapahtumaan osallistuvan henkilömäärän mukaan oheisella mallilla:

2-9 jäsentä

 • 1x Kivääriryhmä
  • 1x Ryhmänjohtaja (Yleensä kersantti tai alikersantti)
  • 1x Konepistoolimies (Alikersantti, korpraali tai sotamies)
  • 0-1x Pikakiväärimies (Yleensä korpraali tai sotamies)
  • 0-6x Kiväärimies (Korpraali tai sotamies)

10-21 jäsentä

 • 1x Komentoryhmä
  • 1x Joukkueenjohtaja (Luutnantti, vänrikki, ylikersantti tai kersantti)
  • 1-2x lähetti (Sotamies)

 • 2x Kivääriryhmä
  • 1x Ryhmänjohtaja (Yleensä kersantti tai alikersantti)
  • 1x Konepistoolimies (Alikersantti, korpraali tai sotamies)
  • 0-1x Pikakiväärimies (Yleensä korpraali tai sotamies)
  • 2-6x Kiväärimies (Korpraali tai sotamies)

22-31 jäsentä

 • 1x Komentoryhmä
  • 1x Joukkueenjohtaja (Luutnantti, vänrikki, ylikersantti tai kersantti)
  • 3x lähetti (Sotamies)

 • 3x Kivääriryhmä
  • 1x Ryhmänjohtaja (Yleensä kersantti tai alikersantti)
  • 1x Konepistoolimies (Alikersantti, korpraali tai sotamies)
  • 1x Pikakiväärimies (Yleensä korpraali tai sotamies)
  • 3-6x Kiväärimies (Korpraali tai sotamies)


Arvot

Oheiset arvot ovat ylärajoja. Tämä on ns. paperimalli. Kenttäkokemuksen saamiseksi upseerit ja aliupseerit voivat vaihtaa tehtäviä tapahtuman ajaksi. Jäsen voidaan alentaa kaikista korpraalia ylemmistä arvoista yhteistyökyvyttömyyden tai passiivisuuden perusteella. Kaikki arvomuutokset on oltava kommentoitavissa keskustelulaudalla 72 tuntia ennen komentajan päätöstä.

 1. Sotamies - Kaikki jäsenet aloittavat sotamiesnä.
 2. Korpraali - Ylennetään erikoissaavutuksista sotamiesnä
  • Jos ryhmänjohtajan paikka vapautuu, järjestetään äänestys korpraalien välillä. Voittaja saa paikan ja hänet ylennetään alikersantiksi
 3. Alikersantti - Alikersantin on oltava arvostettu ja nautittava ryhmän luottamusta. Hän toimii usein ryhmänjohtajana.
 4. Kersantti - Ylennetään erikoissaavutuksista alikersanttina.
 5. Ylikersantti - Kersantti voidaan ylentää kahden palvelusvuoden jälkeen ja jäsenten suosituksella. Toimii usein joukkueen varajohtajana.
  • Jos joukkueenjohtajan paikka vapautuu, järjestetään äänestys aliupseerien välillä. Voittaja saa paikan ja hänet ylennetään vänrikiksi
 6. Vänrikki - Toimii joukkueenjohtajana.
 7. Luutnantti - Kun upseeri on palvellut kaksi vuotta vänrikkinä, joutuu hän äänestyksen kohteeksi. Jos suurin osa jäsenistä kannattaa, ylennetään hänet luutnantiksi.
Upseerin on oltava...
 • arvostettu ja nautittava joukkueen luottamusta.
 • ollut jäsenenä vähintään kaksi vuotta.
 • halukas ja kykenevä kouluttamaan yksikköä.
 • yhteistyökyinen ja luotava hyvää ilmapiiriä yksikön sisällä ja muihin yksikköihin.
 • vastuullinen, sekä kykenevä kenttäolosuhteissa pitämään huolta, että yksikön toiminta vastaa oikean sotilasyksikön toimintaa.


Kunnia- ja muut merkit

Koska kunnioitamme oikeita toisen maailmansodan sotilaita, jotka usein kaatuivat ansaitessaan kunniamerkin, emme käytä minkäänlaisia kunniamerkkejä puvuissamme. Palveluspuvussa on aselajiin, arvoon, sekä koulutukseen liittyvät merkit sallittu.